Tűzvédelmi Vállalkozó

Tóth József

Tűzvédelmi szakvizsga

Kinek van szüksége Tűzvédelmi szakvizsgára?

 

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1 sz melléklet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fent említett foglalkozási ágakból az 1-2-3-4-5-12-15-16 kategóriában szervezek tűzvédelmi tanfolyamot illetve tűzvédelmi szakvizsgát.

 

 

 

Mi teszi kötelezővé a Tűzvédelmi szakvizsgát?

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény

22. § (2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szakaszai
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 
1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.
(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki az 1. melléklet 1-9 és 12-13. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.
Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:

a) az 1. melléklet 6. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végző személy;

b)3 az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a 6. § e) pontban meghatározott végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel vagy érvényes elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkezik;

c)4 az 1. melléklet 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a tűzállóságot növelő burkolat beépítését, karbantartását nem jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmény teljesítése érdekében végzi.

(4) Az 1. melléklet 10. pontja szerinti szakvizsga képesít az 1. melléklet 8. pontja szerinti, az 1. melléklet 11. pontja szerinti szakvizsga az 1. melléklet 9. pontja szerinti munkakör betöltésére is.

 

 

 

Milyen kötelezettsége van a munkáltatónak?

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
22. § (2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a  tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet  

6. § (3) A munkáltató a szakvizsgára kötelezett munkakörökről kimutatást vezet, amelyet az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak - a hatósági ellenőrzés során - köteles bemutatni.

 

 

 

Meddig érvényes a tűzvédelmi szakvizsga?

 

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 

(4) A sikeres szakvizsga letételéről az oktatásszervező a 2. melléklet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) ad ki, ami a szakvizsga napjától számított 5 évig érvényes.

(5) Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervező - a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül - biztosítja a szakvizsga megismétlését.

(6) A bizonyítvány érvényességének lejárta esetén ismételt szakvizsga tehető, a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül.

 

 

 

Mikor lehet oktatást tartani? Hány nap múlva lehet a vizsgázni? Ki vizsgázhat?

 

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 

4. § (1) Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt írásban bejelenti a tűzvédelmi hatóságnak
a) oktatás esetén annak helyét, kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és időtartamát, 

b) szakvizsga esetén annak helyét és kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc),

c) a szakvizsgabizottság tagjainak nevét,

d) a foglalkozási ág vagy munkakör megnevezését.

(2) Távoktatás esetén az (1) bekezdés b)-d) pont pontjában meghatározottakat, valamint a távoktatás tényét kell bejelenteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy az a bejelentést legalább az oktatás vagy a szakvizsga időpontja előtt 8 munkanappal korábban megkapja. 

(4) Az e rendeletben előírt feltételek hiányában az oktatást megtartani, és a szakvizsgát lefolytatni nem lehet. 

5. §(1) Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki a felkészítő tanfolyamon részt vett, és
a) az 1. melléklet 7-9. pontjaiban meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkezik, 

b) az 1. melléklet 10-11. pontjaiban meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében műszaki képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel rendelkezik,

c) valamint az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a) pontban foglaltakon túlmenően legalább 3 hónap tűzoltó-készülék karbantartó műhelyben eltöltött gyakorlati idővel rendelkezik.

(2) A szakvizsga elméleti és - az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ágak (munkakörök) esetében - gyakorlati részből áll.

(3) Az elméleti vizsga az 1. melléklet 1-3. pontjai esetében - az oktatásszervező választása szerint - írásbeli vagy szóbeli, az 1. melléklet 4-11. pontjai esetében írásbeli. Szóbeli vizsgának akkor van helye, ha a vizsgázó az írásban bármely okból akadályoztatva van, vagy a vizsga megszervezésével kapcsolatos egyes körülmények azt indokolttá teszik.

(4) A sikeres szakvizsga letételéről az oktatásszervező a 2. melléklet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) ad ki, ami a szakvizsga napjától számított 5 évig érvényes.

(5) Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervező - a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül - biztosítja a szakvizsga megismétlését.

(6) A bizonyítvány érvényességének lejárta esetén ismételt szakvizsga tehető, a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül.

 

 

 

 

Elérhetőségeim:

Tóth József

Tűzvédelmi vállalkozó

 

Telefonszám: +36 (70) 36-12-271

 

Tűzvédelem

  © 2010. Tóth József - Tűzvédelmi vállalkozó          Ajánlott felbontás:  1024 x 768                   

Jelentkezés módja és a vizsga lebonyolítása

 

 

A tanfolyamra és a vizsgára telefonon illetve e-mail-en lehetséges. A jelentkezés után a legközelebbi szakvizsga helyéről és idejéről tájékoztatni fogom. A vizsga időpontját illetően próbálok rugalmas lenni és alkalmazkodni a vizsgán résztvevők elfoglaltságaihoz.

 

Az először vizsgázóknak a jogszabályban előírt tanfolyamot tartok, aki viszont már az adott tevékenységi körből már rendelkezett szakvizsgával egy rövidebb ismétlő képzésen vesznek részt, hiszen 5 év hosszú idő és nem árt a régi ismereteket feleleveníteni.

 

A vizsga a három tagú vizsgabizottság előtt zajlik. A vizsgán foglalkozási áganként 2 db tesztlapot kell kitölteni minden vizsgázónak.

Az első tesztlap általános tűzvédelmi ismereteket tartalmaz, a második tesztlap pedig az adott foglalkozási ágra vonatkozó ismereteket kéri számon a vizsgázótól.

 

Megfelelő pontszám (90%) elérésekor a vizsga sikeres. Ha esetleg a vizsgázó a tesztlapokon nem éri el a kívánt pontszámot, a bizottság előtt van lehetősége szóbeli vizsgát tenni.

 

Sikeres vizsga esetén a vizsgázó nevére bizonyítványt állítunk ki. A bizonyítvány átadásának feltétele a szakvizsga díjának kiegyenlítése.

 

A szakvizsga díja szakáganként bruttó 20.000 Ft. A vizsga díja változhat a jelentkezők létszámától és a lebonyolítási helytől.

 

1.

Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását     vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. (korábban „A”-”B”tűzveszélyességi osztály)

3.

Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4.

Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők.

5.

Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

6.

Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

7.

Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8.

Beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és

karbantartását végzők.

9.

Beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és

karbantartását végzők.

10.

Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért felelős, műszaki vezetők.

11.

Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők,  valamint a kivitelezésért felelős, műszaki vezetők.

12.

Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

13.

Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők.

14.

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

15.

Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16.

Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.